Check beschikbaarheid / Verblijf boeken:   
Berkelhoeve Rekketek Wizzeweus Berkelhut
Stage & Tewerkstelling
Stage & Tewerkstelling

We bieden onze plek graag aan aan organisaties en mensen die vrijwillig een handje willen komen toesteken. Ook als stageplaats voor tuinbouw en dierenzorg kan je bij ons terecht. We ontvangen tevens ook regelmatig mensen individueel of in groep die tewerk worden gesteld binnen een hulpverleningstraject.

We hebben samenwerkingsverbanden met:

  • Elegast vzw dienst Autonome werkstraffen te Antwerpen
  • Elegast vzw dienst School pro te Antwerpen

Ben je als school op zoek naar een stageplaats?
Of maak je deel uit van een hulpverleningsorganisatie?
Contacteer ons als je werk- of stageplaatsen zoekt!